Công Chúa Heo Rừng V - The Boar Princess V

Công Chúa Heo Rừng V

Đạo Cụ Nhiệm Vụ

⭐⭐⭐⭐

"Không ai nên chịu số phận như vậy." Công chúa lương thiện rơi lệ, trước sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, băng giá cuối cùng cũng tan chảy.

"Công Chúa Heo Rừng", quyển 5.

Nguồn gốc
  • Thư viện Mondstadt

Câu chuyện

Một ngày nọ, công chúa heo rừng nghe được câu chuyện của sói nhỏ, cô cảm thấy đau xót khôn nguôi vì sự bất hạnh của sói nhỏ.

One day, the Boar Princess heard about the pup and was deeply saddened by his story.


Thế là công chúa hỏi tất cả thần dân, phải làm thế nào mới có thể loại bỏ băng nhọn trong tim của sói nhỏ, khiến nó trở lại thành đứa trẻ ngoan ngoãn như trước?

So she asked her people about how to defrost his heart and turn him back to his former sweet self.


Hỏi đi hỏi lại, chỉ có hồ ly trí tuệ và cụ rùa sống lâu là biết câu trả lời.

She asked and asked, but only the wise fox and the elderly turtle knew the answer:


"Ting Ting Ting~ chỉ có trái tim chân thành và ngọn lửa mới có thể làm tan chảy tinh thể băng độc ác ~Ting Ting Ting~" Hồ ly nói.
“Ack-ack-ack! Only sincerity and fire could melt such evil ice. Ack-ack-ack!” The fox replied.


"Tình bạn, cần phải hy sinh. Chỉ có hy sinh mới có thể thành tình bạn. Xin lỗi, tôi không biết kêu." Cụ rùa đáng tin cậy nói.
“Friendship demands sacrifice. No friendships come without sacrifices. I apologize for not knowing how to make funny sounds,” the trustworthy Grandpa Turtle said.


Công chúa heo rừng thông minh lập tức hiểu ra chân lý trong đó, thế là cô lau nước mắt, cúi chào hai vị trí giả:
The clever Boar Princess knew right away what she had to do. She dried her tears and curtsied to the two wise animals:


"Ụt~ịt~ Cảm ơn hai vị, tôi muốn mời cả hai cùng tôi đến chỗ của sói nhỏ, làm những người đầu tiên chứng kiến tình bạn của chúng tôi.”
“Oink oink! Thank you! I would like you to go see the pup with me, so you could be the first to witness our friendship!”


Hồ ly và cụ rùa nghe được công chúa hạ mình đề nghị, trong lòng rất vui, sau đó đã cùng công chúa đi về phương bắc.
When the fox and the turtle heard the Boar Princess was willing to invite them on a royal trip, their hearts were full of joy. They set out with the Princess and headed north.


[Phía dưới cùng có dán mẩu giấy, dường như là chữ viết của bố độc giả nhỏ: "Rùa không biết kêu thì không biết kêu. Bởi vì ông lão rùa rất lịch sự, nên mới phải giải thích."]

(A piece of paper that appeared to be written on by the little girl’s father is taped to the page: “Turtles can’t make noises, and we can’t force them to do so. This needs special explanation since Grandpa Turtle is very polite.”)