Củ Cải Trắng - Radish

Củ Cải Trắng

Nguyên Liệu

Là thực vật có nhiều dinh dưỡng. Dễ trồng và thu hoạch, có hàm lượng vitamin cao.

Nguồn gốc
  • Thu Thập Bên Ngoài