Cua - Crab

Cua

Nguyên Liệu

Động vật giáp xác sống gần biển. Thịt tươi mềm, rất dễ nấu thành món ngon.

Nguồn gốc
  • Hồ nước, bờ sông, bờ biển