Cúc Cánh Quạt - Windwheel Aster

Cúc Cánh Quạt

Đặc Sản Khu Vực Mondstadt

Loại thực vật thích gió. Đối với người dân Mondstadt sùng bái gió và bản thân cũng hào sảng như gió mà nói, cúc cánh quạt giống như "Ngọn gió có thể nhìn thấy được”

Nguồn gốc
  • Thu thập gần Thất Thiên Thần Tượng ở Phong Khởi Địa
  • Thu thập dưới cây ngoài thành
  • Thu thập trong Phế Tích Phong Long