Cúc Hoạ Mi Thầy Thuốc - Traveling Doctor's Silver Lotus

Cúc Hoạ Mi Thầy Thuốc

Hoa Sự Sống

HP
129

Thầy Thuốc

  • Tăng 20% hiệu quả trị liệu nhân vật nhận được.
  • Khi thi triển Kỹ Năng Nộ, hồi 20% HP.

Là loại thuốc quý, nhưng để lâu nên đã mất đi dược tính.