Cung Thép - Compound Bow

Cung Thép

Cung

Tăng Sát Thương Vật Lý
15%

Tấn Công Căn Bản
41

⭐⭐⭐⭐

Mũi Tên Năng Lượng

Khi đánh thường và ngắm bắn chính xác, tăng 4%/5%/6%/7%/8% tấn công và 1.2%/1.5%/1.8%/2.1%/2.4% tốc độ đánh thường. Kéo dài 6s, cộng dồn 4 tầng, mỗi 0.3s mới thi triển 1 lần.

Được làm từ kim loại, kết hợp với những bánh xe để kéo dây, đến từ dị quốc. Bảo dưỡng cực kì khó, nhưng kéo dây cung nhẹ nhàng, uy lực hơn người.

Craft - Ghép

Mảnh Sắt Trắng
x50
Mảnh Pha Lê
x50
Phôi Cung Bắc Lục
x1

Cường Hóa

Lv.1 Lv.20 Lv.40 Lv.50 Lv.60 Lv.70 Lv.80 Lv.90
Tấn Công Căn Bản 41 99 / 125 184 / 210 238 / 264 293 / 319 347 / 373 401
Tăng Sát Thương Vật Lý % 15 26.5 38.7