Đá Cộng Hưởng Nham Thần Đồng - Geoculus Resonance Stone

Đá Cộng Hưởng Nham Thần Đồng

Vật Phẩm Tiêu Hao

⭐⭐⭐

Khi sử dụng ở Liyue, có thể tìm được "Mảnh Nham Thần Đồng" ở gần đó.

Là đĩa đá tinh xảo có tính chất thần bí nào đó tương tự với Thất Thiên Thần Tượng Nham, sẽ dẫn dắt đến nơi cất giữ Thần Đồng.

Thần Đồng đại diện cho sức mạnh thất lạc của thần tượng. Nếu có thể hiến tế cho thần tượng, sẽ có ý nghĩa đặc biệt đối với vùng đất mà thần che chở.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Bé Yu - Hậu Cần - Danh vọng Cấp 2

Craft - Ghép

Mảnh Pha Lê
x1
Bách Hợp Lưu Ly
x5
Thạch Phách
x5