Đá Cộng Hưởng Phong Thần Đồng - Anemoculus Resonance Stone

Đá Cộng Hưởng Phong Thần Đồng

Vật Phẩm Tiêu Hao

⭐⭐⭐

Khi sử dụng ở Mondstadt, có thể tìm được "Mảnh Phong Thần Đồng" gần đó.

Là đĩa đá do con người tạo ra có tính chất tương tự như Thất Thiên Thần Tượng Phong, cộng hưởng với Phong Thần Đồng.

Đá Cộng Hưởng Thần Đồng là những vật mô phỏng không hoàn hảo so với chất liệu gây dựng Thất Thiên Thần Tượng được người xưa đặt khắp đại lục. Chính vì sự không hoàn hảo, mới khao khát sức mạnh của Thần Đồng, tạo cơ hội cho những người thành kính và nhà mạo hiểm tìm kiếm Thần Đồng.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Hertha - Hậu Cần - Danh vọng Cấp 2

Craft - Ghép

Mảnh Pha Lê
x1
Hoa Cecilia
x5
Hạt Bồ Công Anh
x5