Đài Sen - Lotus Head

Đài Sen

Nguyên Liệu

Hoa sen sinh trưởng trên nước ở Liyue, hoa nở hai đóa, một đóa tỏa ngát hương thơm, một đóa đài sen thanh đắng. Nghe nói có thể dùng làm thuốc.

Nguồn gốc
  • Thu thập ở hồ nước bờ sông