Dao Đặc Công - Agent's Sacrificial Knife

Dao Đặc Công

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐

Binh khí dị hình được tạo nên bởi kỹ thuật tiên tiến của Snezhnaya, từng thuộc về đặc công chuyên nghiệp. Người bình thường không thể dùng được binh khí kỳ quái này.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Người Xử Lý Nợ cấp 40+

Craft - Ghép

Dao Săn Bắt
x3