Dao Săn Bắt - Hunter's Sacrificial Knife

Dao Săn Bắt

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐

Vũ khí hợp kim sắc bén. Cho dù mất đi chủ nhân vẫn toát ra ánh sáng lạnh lẽo làm người khác bất an.

Nguồn gốc
  • Người Xử Lý Nợ