Di Sản - The Exile

Di Sản

Bộ Thánh Di Vật

⭐⭐⭐

Kẻ Lưu Đày

  • Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%
  • Sau khi thi triển kỹ năng nộ, mỗi 2 giây sẽ hồi 2 điểm năng lượng nguyên tố cho nhân vật khác trong đội. Hiệu quả trong 6 giây, không cộng dồn.

Bộ gồm:
* Hoa Kẻ Lưu Đày
* Lông Vũ Kẻ Lưu Đày
* Đồng Hồ Kẻ Lưu Đày
* Y Ly Kẻ Lưu Đày
* Vương Miện Kẻ Lưu Đày