Diên Đơn Biển Sương Mù - Mist Veiled Lead Elixir

Diên Đơn Biển Sương Mù

Nguyên Liệu Đột Phá Vũ Khí

⭐⭐

Tuyệt Vân Gián là phủ đệ của tiên gia. Tương truyền tiên gia ngoài việc tinh thông tiên pháp, có thể thao túng Nguyên Tố dưới trần gian, còn có 3 thứ không truyền ra ngoài: lò luyện đơn, bùa chú và ngoại cảnh.

Nguồn gốc
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Khu Vực Tĩnh Điện (Chủ Nhật)
  • Cửa Hàng Lưu Niệm Liyue
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Tiếng Sấm Thành Cổ (Thứ 3/Thứ 6)