Đóa Băng Vụ Hoa - Mist Flower Corolla

Đóa Băng Vụ Hoa

Nguyên Liệu

Đóa hoa nằm trong băng, cho dù rời khỏi cây cũng vẫn toát ra hàn khí lạnh lẽo.

Nguồn gốc
  • Thu Thập Bên Ngoài
  • Tửu Trang Dawn