Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục - Wanderer's Troupe

Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục

Bộ Thánh Di Vật

⭐⭐⭐⭐

Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục

  • Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.
  • Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này dùng pháp khí, cung tên, sát thương trọng kích nhân vật tạo thành tăng 35%.

Bộ gồm:
* Ánh Sáng Của Ban Nhạc
* Mũi Tên Nhạc Sĩ
* Thời Gian Bế Mạc
* Bình Nước Nhà Thơ
* Nón Chỉ Huy