Đồng Hành Với Thần - Along with Divinity

Đồng Hành Với Thần

Sách

"Bạn có từng nghĩ, nếu không có Thần, cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao?"
Trong câu chuyện lý trí pha chút hài hước, hày cùng tác giả giải câu đố về "Thần Tính".

Episode