Đồng Hồ Nhà Mạo Hiểm - Adventurer's Pocket Watch

Đồng Hồ Nhà Mạo Hiểm

Cát Thời Gian

⭐⭐

Nhà Mạo Hiểm

  • HP tối đa tăng 1000 điểm.
  • 5s sau khi mở các loại rương, duy trì hồi 30% HP.

Những nhà mạo hiểm ở nơi thâm sơn cùng cốc hoặc trong cố đô sâu thẳm thường quên mất thời gian.

Câu chuyện

Đồng hồ bỏ túi của Nhà Mạo Hiểm, giữ nguyên lý đơn giản và thiết thực của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, được làm bởi người thợ già. Trong chặng đường nhiều năm không thấy ánh mặt trời của Nhà Mạo Hiểm, tiếng tích tắc của nó là minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của thời gian. Sau nhiều năm Nhà Mạo Hiểm bắt buộc phải từ bỏ cuộc sống hằng yêu thích, bước vào cuộc sống bình thường nơi nhà nhỏ, Chiếc đồng hồ bên cửa sổ vẫn tích tắc như xưa, chờ đợi chuyến mạo hiểm tiếp theo.