Đuốc Hư Vô - Mist Grass Wick

Đuốc Hư Vô

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐

Bó Cỏ Hư Vô quý hiếm, sẽ tạo ra ánh sáng mờ ảo, người cầm bó đuốc này sẽ gọi đom đóm và xui xẻo đến.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Thuật Sĩ Cicin Lôi cấp 60+

Craft - Ghép

Túi Cỏ Hư Vô
x3