Đuôi Ngựa - Horsetail

Đuôi Ngựa

Nguyên Liệu

Thực vật màu tím sinh trưởng bên cạnh cỏ lau, nhưng lại mạnh mẽ, cao lớn hơn cả cỏ lau xung quanh, cứ như một người cao quý.

Nguồn gốc
  • Vùng hoa cỏ lau, vùng đất ngập nước
  • Địch Hoa Châu