Đường - Sugar

Đường

Nguyên Liệu

Thời gian chế tạo 3 phút.
Gia vị làm từ Hoa Ngọt. Vị ngọt của nó giống như sự cộng hưởng sức mạnh của người và chim, có thể làm tan biến phiền muộn.
Nếu cần hãy đến thương nhân trong thành hoặc gia công Hoa Ngọt để lấy.

Nguồn gốc
  • Gia công nấu nướng
  • Quán Ăn

Craft - Ghép

Hoa Ngọt
x2