Ếch Xanh - Frog

Ếch Xanh

Nguyên Liệu

Ếch sống trong môi trường ẩm ướt, rất có sức sống.

Nguồn gốc
  • Thu thập ở vùng nước ngọt