EXP Nhà Mạo Hiểm - Adventurer's Experience

EXP Nhà Mạo Hiểm

Nguyên Liệu EXP Nhân Vật

⭐⭐⭐

Nguyên liệu EXP nhân vật, có 5000 điểm EXP.
Nếu đi vào những nơi bí ẩn chưa từng biết đến, những EXP này sẽ rất quan trọng.

Nguồn gốc
  • Thưởng Mạo Hiểm Và Thám Hiểm