Gà Nấu Hoa Ngọt - Sweet Madame

Gà Nấu Hoa Ngọt

Thực Phẩm

⭐⭐

Hồi 20%~24% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 900-1600 điểm HP.
Thịt nướng chín sau khi tẩm ướp mật ong. Thịt gia cầm mềm ướp thêm chút mật của Hoa Ngọt, rất vừa miệng.

Nguồn gốc
  • Nấu Nướng

Craft - Ghép

Hoa Ngọt
x2
Thịt Gia Cầm
x2