Gạo - Rice

Gạo

Nguyên Liệu

Một loại cây ngũ cốc thường thấy ở Teyvat. Mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội đều thích kết cấu sần sùi riêng biệt của nó.
Có câu: “Cùng một loại gạo có thể nuôi sống một trăm loại người”.

Nguồn gốc
  • Dongsheng