Giăm Bông - Ham

Giăm Bông

Nguyên Liệu

Thời gian chế tạo 5 phút.
Thịt đùi xông khói. Một miếng mỏng cũng thơm nồng cả miệng. Cần gia công thịt trước mới làm thành giăm bông được.

Nguồn gốc
  • Gia công nấu nướng
  • Quán Ăn

Craft - Ghép

Muối
x1
Thịt Rừng
x2