Gió, Đôi Cánh Và Dũng Khí - Wind, Courage and Wings

Gió, Đôi Cánh Và Dũng Khí

Đạo Cụ Nhiệm Vụ

Sách ngụ ngôn... Amber lấy nhầm?

Câu chuyện

Khi ngọn gió đầu tiên bắt đầu thổi qua thế giới này

(When the first wisp of wind brushed across the land)

 

Loài chim có cánh hướng về bầu trời cao

(Birds that yearned for the sky had wings)

 

Nhưng lại không thể bay lượn

(But no way to fly)

 

Chúng hỏi Phong Thần

(They asked the Anemo God:)

 

Làm sao mới có thể ôm lấy trời xanh

("How can we reach the heavens?")

 

Phong Thần đáp rằng

(To which the Anemo God replied:)

 

Thứ quan trọng nhất các con vẫn chưa tìm được

("You have yet to find that which is most important")

 

Lúc này gió thổi qua ngọn cỏ, hạt giống bồ công anh bay về nơi xa

(As the God spoke, the wind thrust the seeds of a dandelion, high into the sky)

 

Chúng cố gắng dang rộng đôi cánh

(The birds thrust out their wings)

 

Nhưng gió trên đồng cỏ lại quá hiền hòa

(But the breeze was all too mild)

 

Chỉ có thể khiến chúng bay chệnh choạng

(Leaving them to stumble across the earth)

 

Nên chúng đã đến vách núi

(So they went to the gorge)

 

Ở nơi đây gió đã thể hiện sự mạnh mẽ của nó

(Where the wind showed off its wild and incomparable strength)

 

Chúng lấy dũng khí nhảy xuống vách núi

(They threw themselves off the cliff)

 

Mở rộng đôi cánh của mình trong tiếng gió gào thét

(And flapped their wings amongst the howling winds)

 

Cho đến khi chúng có thể tự do bay lượn trong không trung

(Until they were able to fly freely in the sky)

 

Chúng vui mừng nói với Phong Thần

(To the Anemo God they went, to gleefully say:)

 

Hóa ra là vậy, thứ chúng con thiếu là ngọn gió mạnh

("We understand now! All we needed was a stronger wind to fly")

 

Phong Thần lại trả lời rằng

(In reply the Anemo God said:)

 

Thứ quan trọng nhất không phải gió mạnh, mà là dùng khí

("What you lacked was not wind, but courage")

 

Là nó khiến các con trở thành những con chim bay lượn đầu tiên của thế giới

("It is courage that has allowed you to become the first flying birds of this world")