Giữa Khu Rừng Gió - Thư Của Rồng - Breeze Amidst the Forest Supplement - The Dragon Tome

Giữa Khu Rừng Gió - Thư Của Rồng

Đạo Cụ Nhiệm Vụ

Tập bổ sung của tập thơ Khu Rừng Gió, trong đó có sử dụng nhiều loại văn phong. Miêu tả câu chuyện về Rồng thành Mondstadt.

Câu chuyện

Chọn từ những điều Jacob Musk viết trong "Khảo Sát Tập Tục Nhân Văn Của Đất Nước Của Gió", dịch từ "Phong Sĩ Nhân Tình Chí".

An excerpt from "An Investigation into the Cultural Customs of the Wind Kingdom," more commonly known as "Records of Customs and Culture," by Jacob Musk.

...

"Sói" của Kỵ Si Bắc Phong, "Sư Tử" của Kỵ Sĩ (nanh sư tử) Bồ Công Anh, "Ưng" của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, và "Phong Long" Dvalin, luôn được xem là "Tứ Phong Thủ Hộ" của Mondstadt. 
The "Wolf" of the Knight of Boreas, the "Lion" of the Liontooth Knight (or "Dandelion Knight"), the "Falcon" of the Knights of Favonius, and the "wind Dragon" Dvalin have been long regarded as the Four Winds that watch over Mondstadt.


Kỵ sĩ Nanh Sư Tử giải phóng Mondstadt, sau khi thành lập Đội Kỵ Sĩ Tây Phong và Kỵ Sĩ Bắc Phong gia nhập. 
After the Liontooth Knight liberated Mondstadt, the Knights of Favonius was established, and the Knight of Boreas joined them.

Hình thành truyền thống "Tứ Phong Thủ Hộ" ở Mondstadt, còn Dvalin thì lại càng già nua.
The tradition of worshipping the Four winds was gradually formed in Mondstadt. However, Dvalin, the ancient Wind Dragon, predated them all.


Khoảng 100 năm trước, toàn bộ đại lục trải qua một kỷ nguyên hỗn loạn. 

Approximately one hundred years ago, the land was in chaos.

Sức mạnh hắc ám lan rộng vấy bẩn mọi thứ gặp phải. 

Darkness spread, contaminating everything it touched.


Trong thời điểm đó, man tộc sinh sôi, quái vật hoành hành. Không gian sống của con người bị thu hẹp trong những bức tường thành, phía bên ngoài đầy rẫy hiểm nguy. 
Barbarians and foul creatures roamed the lands, forcing people to dwell within the city walls.


Thời gian đó đối với Mondstadt mà nói vô cùng khó khăn. Truyền thừa của Kỵ Sĩ Nanh Sư Tử bị bỏ trống bởi không có người đủ tư cách, Đội Kỵ Sĩ Tây Phong cũng bởi vì chiến đấu gian khổ mà nhân tài phiêu linh. Lúc này quái thú lớn mạnh, Độc Long "Durin" tấn công Mondstadt.

It was an especially difficult time for Mondstadt. The Liontooth Knight was without a suitable heir, and the Knights of Favonius had lost many of its brave men and women during the bitter wars. During the most difficult of times, Durin, the corrupted dragon of immeasurable power, began attacking Mondstadt.


Lời cầu nguyện của mọi người ở Mondstadt đã đánh thức ý chí của Phong Thần, và ý thức ấy lại đánh thức phong long "Dvalin" được xem là kẻ bảo vệ cuối cùng của Mondstadt, chiến đấu với Durin. 
The prayers of Mondstadt's people awoke the Ameno Archon, and his will summoned forth the Wind Dragon Dvalin. As the last defender of Mondstadt, Dvalin battled Durin with all his might.


Kết quả trận đấu đã rõ, đến nay thi thể của Durin vẫn nằm trên sườn núi tuyết phía nam Mondstadt. Nhưng quá trình thì không tài nào biết rõ. Nghe nói Phong Long đã gặm đứt cổ họng của Độc Long rồi cùng rơi xuống. Xác của Durin khảm vào vùng tuyết lạnh lẽo, Dvalin được Phong Thần gọi về, rơi vào giấc ngủ say.

The result was clear — Durin's remains still lie atop the snowy peaks to the south of Mondstadt — but the story of how the battle ended was lost in time. It is said that Dvalin ripped out Durin's throat, and together they fell from the sky. Durin's body sunk into the snow while Dvalin was summoned by the Ameno Archon and fell into a slumber.
...

Con người đã từng tin rằng Phong Long sẽ thức dậy vào lúc cần thiết để bảo vệ Mondstadt. Nhưng trong thời kỳ hòa bình, niềm tin vào tứ phong thủ hộ đã biến mất, đền thờ cũng hoang tàn.
People used to believe that Dvalin would awaken whenever Mondstadt faces a new threat.
But in these times of peace, the belief of the Four Winds has gradually eroded and their temples lie all but completely deserted.


"Ai đó đã nói: Khi chúng tôi phát hiện quái vật lạ "Phong Ma Long" nhiều lần giao đấu với đội kỵ sĩ kia chính là Dvalin trong tứ phong thủ hộ, thì sự thù địch bắt đầu hình thành, không thể hóa giải. Tinh dậy sau hàng trăm năm, nó chỉ có thể cảm nhận được sự phản bội của tòa thành này đối với nó."

(Citation of unknown origin: By the time the Knights finally discovered that the foreign monstrosity named Stormterror, with which they clashed countless times, was in fact Dvalin of the Four Winds, the enmity that had grown between them and driven them to conflict could not be undone. One can scarcely imagine the betrayal Dvalin must have felt when he awoke after a hundred years of slumber only to find that the people of Mondstadt, whom he had protected with his life, had forsaken him...)