Gỏi Mãn Nguyện - Satisfying Salad

Gỏi Mãn Nguyện

Thực Phẩm

⭐⭐

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 6%-12%, kéo dài 300s
Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.
Gỏi trộn rau tươi. Khi nấu rau củ và khoai tây có thêm vào trứng lòng đào, mang đến cảm giác chắc bụng.

Nguồn gốc
  • Nấu Nướng

Craft - Ghép

Khoai Tây
x1
Trứng Chim
x1
Táo
x2
Bắp Cải Cuộn
x2