Hạnh Nhân - Almond

Hạnh Nhân

Nguyên Liệu

Một loại hạt có mùi thơm đặc biệt, có thể đem lại mùi vị tươi mới cho món ăn.