Hành Tây - Onion

Hành Tây

Nguyên Liệu

Thực vật có hình cầu, để trả thù người đã cắt nó, cho dù người đó buồn hay vui đều phải chảy nước mắt.

Nguồn gốc
  • Tiệm Tạp Hóa