Hạt Bồ Công Anh - Dandelion Seed

Hạt Bồ Công Anh

Đặc Sản Khu Vực Mondstadt

Loại hạt nhỏ bay trong gió. Mang theo tâm tư và hy vọng người lữ hành ký gửi.

Nguồn gốc
  • Thu Thập Bên Ngoài
  • Cổng thành Mondstadt