Hạt Giống Bão - Hurricane Seed

Hạt Giống Bão

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐

Sau khi đánh bại Phong Nguyên Bản hình thành nên thể cô đặc. Nó chứa sức mạnh của gió thuần khiết.
Người ta nói rằng những chú bướm với đôi cánh mỏng manh cũng chứa đựng sức mạnh đem đến bão tố.
Những chú bướm được tạo ra bằng gió thuần khiết này chắc chắn đang chờ ngày gọi bão trở lại.

Nguồn gốc
  • Phong Nguyên Bản cấp 30+