Hạt Nhân Cực Hàn - Hoarfrost Core

Hạt Nhân Cực Hàn

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐

Hạt nhân lộ ra sau khi Cây Cấp Đông bị đánh bại, chứa đầy nguyên tố Băng thuần khiết.
Năng lượng và nỗi nhớ tuôn trào nơi sâu thẩm của đại địa cuối cùng cũng phun trào. Ngay cả cái giá lạnh âm thầm như nỗi nhớ cũng hòa vào dòng sinh mệnh trên mặt đất, khiển những thực vật dây leo vốn không nên có tập tính săn bắt, cũng trở nên to lớn và hung hãn.

Nguồn gốc
  • Cây Cấp Đông cấp 30+