Hạt Thiên Thạch Đen - Grain of Aerosiderite

Hạt Thiên Thạch Đen

Nguyên Liệu Đột Phá Vũ Khí

⭐⭐

Là thiên thạch màu đen rơi bên ngoài Vân Lai Hải của Liyue, nghe nói là để hàng yêu phục ma. Nhưng do bị nhiễm máu đen, đặc tính của nguyên liệu này đã không còn là sức mạnh thuần khiết của Nham Vương Đế Quân nữa.

Nguồn gốc
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Khu Vực Tĩnh Điện (Chủ Nhật)
  • Cửa Hàng Lưu Niệm Liyue
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Thử Thách Sấm Sét (Thứ 4/Thứ 7)