Hoa Calla Lily - Calla Lily

Hoa Calla Lily

Đặc Sản Khu Vực Mondstadt

Hoa mọc bên sông suối. Cánh hoa giòn ngọt pha chút đắng khi nấu.

Nguồn gốc
  • Thu thập ở hồ nước bờ sông
  • Thanh Tuyền Trấn