Hoa Cecilia - Cecilia

Hoa Cecilia

Đặc Sản Khu Vực Mondstadt

Đóa hoa đẹp từ tên đến hình dáng, chỉ sinh trưởng trên nơi cao lộng gió và lạnh lẽo, cũng khó bắt gặp như hình bóng người lãng tử vậy.

Nguồn gốc
  • Vực Hái Sao