Hoa Nghê Thường - Silk Flower

Hoa Nghê Thường

Đặc Sản Khu Vực Liyue

Hoa đỏ thắm nở rực rỡ như những đám mây ở Liyue, có thể tạo thành vải dệt mỏng manh như nước.

Nguồn gốc
  • Ngọc Kinh Đài
  • Nhà Trọ Vọng Thư
  • Cảng Liyue