Hoa Ngọt - Sweet Flower

Hoa Ngọt

Nguyên Liệu

Mùi hương thơm nồng, cho dù là trong đêm cũng có thể lần theo mùi hoa mà tìm.

Nguồn gốc
  • Thu Thập Bên Ngoài