Hoa Nhà Mạo Hiểm - Adventurer's Flower

Hoa Nhà Mạo Hiểm

Hoa Sự Sống

⭐⭐⭐

Nhà Mạo Hiểm

  • HP tối đa tăng 1000 điểm.
  • 5s sau khi mở các loại rương, duy trì hồi 30% HP.

Bông hoa nhỏ luôn vươn lên tìm sự sống từ nơi sâu thẳm trong cố đô, được xem như huân chương đeo trước ngực.