Hướng Dẫn Của "Thơ Văn" - Guide to "Ballad"

Hướng Dẫn Của "Thơ Văn"

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Thiên Phú

⭐⭐⭐

Linh hồn đất nước của gió là thơ văn.
Thơ văn là sự khích lệ. Trong những ngày u ám, gió thổi qua bến cảng mang theo lời thơ tức giận, như tiếng trống trận, cũng như tiếng hót của con chim nhỏ trước giông bão.

Nguồn gốc
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Giá Buốt Thấu Xương (Chủ Nhật)
  • Ghép Nhận
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Đất Nước Ngủ Say (Thứ 4/Thứ 7)

Craft - Ghép

Bài Giảng Của "Thơ Văn"
x3