Khăn Thầy Thuốc - Traveling Doctor's Handkerchief

Khăn Thầy Thuốc

Nón Lý Trí

Phòng Ngự
3.9%

Thầy Thuốc

  • Tăng 20% hiệu quả trị liệu nhân vật nhận được.
  • Khi thi triển Kỹ Năng Nộ, hồi 20% HP.

Dùng để buộc tóc khi chữa bệnh, lúc cần thiết cũng có thể dùng để cố định xương gãy hoặc trật khớp.

Câu chuyện

Trong những tháng ngày không nơi cố định, người thầy thuốc vẫn bận rộn với những chuyến đi. Cho dù ngày nắng hay đêm mưa, cũng không thể nào cản trở được bước chân ấy. Không chỉ bảo vệ cho mái đầu rối bù của bà, mà còn được dùng để băng bó cho bệnh nhân. Chiếc khăn vuông của người thầy thuốc cũng thấm màu mưa gió và trở thành người bạn trung thành trên suốt chặng đường vất vả.