Kim Đơn Biển Sương Mù - Mist Veiled Gold Elixir

Kim Đơn Biển Sương Mù

Nguyên Liệu Đột Phá Vũ Khí

⭐⭐⭐⭐

Kim đơn, thật ra là viên kim loại. Đây là những hợp kim được tiên nhân chế tạo, có chứa sức mạnh thần thông, có thể ban cho vũ khí sức mạnh phi thường. Kẻ học võ thường cho rằng võ đạo tốt hơn tiên đạo, không tin thần tiên. Cho nên kim đơn không có cơ hội lưu truyền ra ngoài.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Khu Vực Tĩnh Điện (Chủ Nhật)
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Tiếng Sấm Thành Cổ (Thứ 3/Thứ 6)

Craft - Ghép

Hống Đơn Biển Sương Mù
x3