"Kim Ốc Tàng Kiều" - Golden House Maiden

"Kim Ốc Tàng Kiều"

Đạo Cụ Nhiệm Vụ

Hoa nghệ thường được dùng để chế tạo sáp thơm trong "Điển Lễ Tiễn Tiên".
Loài này có lá xanh trường tồn, đa số phát triển ở nơi có điều kiện thủy văn phức tạp.