Kinh Nghiệm Kẻ Lang Thang - Wanderer's Advice

Kinh Nghiệm Kẻ Lang Thang

Nguyên Liệu EXP Nhân Vật

⭐⭐

Nguyên liệu EXP nhân vật, có 1000 diểm EXP.
Nếu không sống ở 7 đất nước trong đại lục, những EXP này sẽ rất cần thiết.

Nguồn gốc
  • Thưởng Mạo Hiểm Và Thám Hiểm