Lá Khô Địa Mạch - Dead Ley Line Leaves

Lá Khô Địa Mạch

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐

Lá cây từ sâu dưới lòng đất. Cho dù rời khỏi thân cây thì vẫn còn sót lại chút sức mạnh.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Pháp Sư Vực Sâu cấp 40+

Craft - Ghép

Cành Cây Địa Mạch
x3