Linh Hồn Bắc Phong - Spirit Locket of Boreas

Linh Hồn Bắc Phong

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐⭐

Sức mạnh lấy từ nơi linh thiêng nhất trên người Vua Sói Bắc Phong.
Nơi này từng có gió bắc lạnh giá thỏi qua, nhưng nó cuối cùng cũng hiểu ra, lạnh giá chỉ khiến sinh mệnh điêu tàn. Khi gần chết, nó đem sức mạnh của mình gửi gắm vào mặt đất, vinh viên bảo vệ người dân ở đây.

Nguồn gốc
  • Sói Bắc Phong cấp 70+