Ly Nhà Mạo Hiểm - Adventurer's Golden Goblet

Ly Nhà Mạo Hiểm

Ly Không Gian

⭐⭐⭐

Nhà Mạo Hiểm

  • HP tối đa tăng 1000 điểm.
  • 5s sau khi mở các loại rương, duy trì hồi 30% HP.

Là chiến lợi phẩm trong một lần xuất chinh của Nhà Mạo Hiếm, tuy là bị vỡ nhưng cũng đáng để tự hào.

Câu chuyện

Nhà Mạo Hiểm cầm đến chiếc đồng hồ vàng cũ ngậm nước, nghe nói là bảo vật được tìm thấy ở một di tích nào đó. Chiếc đồng hồ vàng được khắc những hoa văn cổ xưa nay đã mờ nhạt và được nạm viên bảo thạch đã phai màu. Sau khi anh từ bỏ cuộc mạo hiểm lấy trời đất làm nhà, lấy di tích làm nơi ở. Chiếc cốc vàng cổ xưa được thay bằng Mora lấp lánh.