Ma Khoáng Tinh Đúc - Mystic Enhancement Ore

Ma Khoáng Tinh Đúc

Nguyên Liệu Cường Hóa Vũ Khí

⭐⭐⭐

Nguyên liệu EXP vũ khí, có chứa 10000 điểm EXP.
Trong truyền thuyết, khoáng thạch tinh luyện đã ngưng đọng thành dòng ký ức chiến đấu trên mặt đất. Các binh khí hấp thu các ký ức này sẽ trở nên có linh hồn.

Nguồn gốc
  • Thù Lao Giải Quyết Công Việc
  • Rèn

Craft - Ghép

Mảnh Pha Lê
x4