Mã Não Cháy - Agnidus Agate Gemstone

Mã Não Cháy

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐⭐

Nguyên liệu đột phá nhân vật.
"Vì nguyện vọng mà bước vào con đường lữ hành, vì danh hiệu mạnh nhất mà cố gắng chiến đấu..."
"Cuối cùng thiêu cháy tất cả vì giấc mơ."
"Trong tro tàn nếu còn sót lại trái tim như ban đầu, vậy thì hắn sẽ đạt được thật sự.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Cây Nổ cấp 75+
  • Sói Bắc Phong cấp 75+

Craft - Ghép

Miếng Mã Não Cháy
x3