Mảnh Giấc Mơ Tháp Cô Vương - Scattered Piece of Decarabian's Dream

Mảnh Giấc Mơ Tháp Cô Vương

Nguyên Liệu Đột Phá Vũ Khí

⭐⭐⭐⭐⭐

Người dân của người với Hồ Vương trên tháp cao không phải là sự yêu mến ngưỡng mộ, mà là bị gió của nó thổi đến không thể đứng dậy. Đây là dã tâm và giấc mơ tan vỡ trước khi Barbatos vùng lên. Nó nằm mơ vất vả như vậy, nên mảnh vỡ giấc mơ cũng mang theo sức mạnh lớn.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Thủy Quang Thành (Thứ 2/Thứ 5)
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Tế Đàn Thác Sâu (Chủ Nhật)

Craft - Ghép

Mảnh Vỡ Tháp Cô Vương
x3